Duurzame gebouwen hebben de toekomst - Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep
Preloader image

Laatste nieuws

Blog

Duurzame gebouwen hebben de toekomst

Duurzame gebouwen hebben de toekomst

De bouwsector was in 2014 goed voor een productie ter waarde van ruim € 80 miljard en is daarmee van groot belang voor de Nederlandse economie. De branche is door de crisis flink gekrompen maar groeit nu door vooral de woningbouw weer.

Belangrijkste deelsectoren

 • Burgerlijke en utiliteitsbouw (Af)Bouw, verbouw, onderhoud van bedrijfsgebouwen en woningen.
 • Infrabouw Grond- weg- en waterbouw, railbouw, bouw van bruggen, viaducten en tunnels.
 • Installatietechniek Elektronica, water en licht.
 • Bouwtoelevering Industrie en handel (onder andere beton, hout, staal en glas).
 • Dienstverlening
 • Architectuur
 • Ontwikkeling van, belegging in en exploitatie van onroerend goed

Trends en ontwikkelingen

De sectormanager van de ING kent de trends en ontwikkelingen in de sector bouw en onroerend goed en draagt zijn kennis over aan de adviseurs. Hij gaat met u in gesprek en doet u aanbevelingen hoe u hier het beste op in kunt spelen. De belangrijkste trends zijn:

 • Meer vraag naar duurzame oplossingen vanuit de opdrachtgever
 • Veranderende regelgeving en  juridisering binnen de bouw
 • Risicomanagement;  verschuiving risico’s van  opdrachtgever naar uitvoerder
 • Meer prefabricage
 • Klantgericht bouwen

Succesfactoren

Iedere sector kent bedrijven die het beter doen dan hun sectorgenoten. Zij zien kans harder te groeien of meer winst te maken. Bij deze bedrijven onderscheidt de sectormanager de volgende succesfactoren:

 • Optimale grip op faalkosten in bedrijfsvoering en operatie
 • Aandacht voor opleiding van en investering in medewerkers
 • Duurzame samenwerking met andere (keten)partijen
 • Grip op risico’s in de diverse bedrijfsprocessen; risicomanagement als onderdeel van uw bedrijfsvoering

Bron: ING

Tags: